Γεωργικά απόβλητα

Στα πλαίσια των κανονισμων &  διαταξεων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις,  προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες λύσεις για την αποθήκευση και διαχείριση των απόβλητων

agricole-lisier-2-poche-cuve-citerne-reservoir-souple_19227-1a

Η εγκατάσταση μιας εύκαμπτης δεξαμενής σε ένα αγρόκτημα  ή σε μια  μονάδα εκμετάλλευσης γεωργικών προϊόντων ,  εξασφαλίζει  πλήρως  την σφράγιση των απόβλητων χωρίς να  απαιτείται   συντήρηση.

Μπορεί να αποθηκεύσει  :

• Νερό απόπλυσης
• οργανικά και μη  λύματα
• Υδαρή κοπριά
• απόβλητα οινοποίησης
• απόβλητα των φυτών.

Η αποθήκευση στην κλειστή εύκαμπτη δεξαμενή αποτρέπει  την  άμεση απόρριψη  στο φυσικό περιβάλλον και συντελεί στη  πρόληψη  ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντακαι εχει εγκρίθει  από ευρωπαϊκούς οργανισμούς

βασικά πλεονεκτήματα

– Απλή εγκατάσταση και αξιόπιστη
– Συγκράτηση των οσμών
– Επιλέξιμες επιδοτήσεις
– Δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσεων
– Δεν χρειάζεται συντήρηση
– Δεν εισερχονται ομβρία υδάτα
– Μεγάλη διάρκεια ζωής …
– Εγγυημένη 100%  για 5 ετη
– Απλή και γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς οικοδομική άδεια
– Κλειστή δεξαμενή, δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πνιγμό
– Δυνατότητα κλιμάκωσης, σε σειρα συνδεση μεταξυ τους
– Πλήρωση με βαρυτητα  ή  μεσω αντλίας
– Δεν χρειάζεται συντήρηση
– Μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση, η δεξαμενή μπορεί να μετακινηθεί

 

apoblita22222

UA-46900423-1