Πώς λειτουργεί

 

Παρατηρήστε στο video που επισυνάπτεται …

Το ρευστό κατά την είσοδο του στην δεξαμενή* οδεύει προς τα άκρα της δεξαμενής , και συγκλίνει προς το κέντρο . κατά την διάρκεια πλήρωσης της δεξαμενής , το ρευστό έρχεται πάντα σε επαφή με το περίβλημα της και το ανυψώνει αποβάλλοντας συνεχώς το εγκλωβισμένο αέρα  από την υπερχείλιση. Το τελικό σχήμα που θα πάρει η δεξαμενή είναι τύπου ‘’ μαξιλάρι  ’’ .

Ο όγκος του αποθηκευμένου ρευστού  υπολογίζεται βάσει αυτής της γεωμετρικής ανάπτυξης από τον κατασκευαστή της δεξαμενής.

Περάν των τυποποιημένων διαστάσεων που διαθέτουμε ,μπορούμε να κατασκευάσουμε δεξαμενές  ανάλογα με τις ωφέλιμες διαστάσεις του χώρου που διατίθεται, και να σας ενημερώσουμε για την χωρητικότητα της δεξαμενής  με ακρίβεια λίτρου .

 *H  δεξαμενή πρέπει να είναι αλφαδιασμένη σε επίπεδη θέση (  ελάχιστη κλίση  το πολύ 3%)
 
 επιστροφή σε προηγ. σελιδα 
UA-46900423-1