τοπικη αυτοδιοικηση

Κοινότητες και οικισμοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης του πόσιμου νερού και άρδευσης Εμείς παρέχουμε πέραν της προμηθείας και την απαιτουμένη τεχνική υποστήριξη ,σε δήμους κοινότητες, και άλλους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες στην διαχείρισης αυτών των απαιτήσεων .

R800600-Waterplex_Water_Storage_bladder_tank_for_temporary_storage_during_pool_repair

Η γκάμα των λύσεων, η διαδικασία παραγωγής και η δημιουργικότητα του τμήματος σχεδιασμού βελτιστοποιούν συνεχώς τα προϊόντα μας αποβλέποντας και στοχεύοντας την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ τιμής και ανταποδοτικής . Σημειώστε δε, ότι το κόστος αποστολής μειώνεται έως και 96% έναντι των άλλων δεξαμενών

 

 

 

 

Δεξαμενές Ανάκτησης όμβριων υδάτων
Σ τα πλαίσια της πολιτικής προστασίας , είναι εφικτή η διαχείριση των όμβριων υδάτων από νεροποντή. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι πολύ γρήγορη και προκατ στην ανάπτυξη της ενώ πάνω από όλα ασφαλής και όχι δαπανηρή
Οι δεξαμενές βρόχινου νερού σε συνδυασμό με τους συλλεκτικές flip up που έχουμε αναπτύξει είναι ένας οικονομικός τρόπος μεγάλου όγκου συλλογής νερού πχ σε έντονη βροχόπτωση (με ύψος βροχής 50mm και για μία ώρα) παρέχεται η δυνατότητα συλλογής 10 m3 νερού από μια επιφάνεια 150 τ.μ
Την ποσότητα αυτή, μπορούμε να την χρησιμοποιούμε για πότισμα των κήπων, χώρων πρασίνου, πάρκων, γεωργικών εκτάσεων , πλυντήρια αγροτικών, βιομηχανικών και λοιπών οχημάτων
Δεξαμενές νερού για πυρόσβεση
Η προστασία της ιδιοκτησίας από πυρκαγιά απαιτεί υποδομή με σκοπό την ταχεία και ασφαλή τροφοδοσία όχι μόνο πυροσβεστικών οχημάτων άλλα και συμβατικών αγροτικών οχημάτων δήμων, κοινοτήτων κα
Εμείς, προσφέρουμε δεξαμενές από 1 έως 100 m3 .
Οι δεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες των περιπτώσεων:
• Σε απομακρυσμένες περιοχές.
• Σε περιοχές όπου η παροχή νερού είναι ανεπαρκής.
• Πυροπροστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
• Πυροπροστασία δασικών οικισμών
Δεξαμενή υδαρών απόβλητων
Τα υγρά απόβλητα που παράγονται μετά την αποστράγγιση φυτικών η ζωικών προϊόντων είναι ένα υδαρές απόβλητο. Υδαρές απόβλητο επίσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και η λυματολασπη που δημιουργείται από τα όμβρια ύδατα καθώς και τα απόβλητα ζύμωσης με αποστράγγιση σε χώρους υγειονομικής ταφής κλπ..
Η φύση αυτών των υδαρών προσμίξεων είναι πλούσια σε οργανική ύλη Θα μπορούσε επίσης να είναι και πλούσια σε χημικά (βιομηχανία χρωμάτων ) Τόσο η οργανική αυτή υλη όσο και τα χημικά απόβλητα δεν επιτρέπεται να απορριφτούν στο περιβάλλον.
Θα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Οι δεξαμενές που κατασκευάζουμε με τον ελάχιστο όγκο αποθήκευσης που καταλαμβάνουν όταν είναι άδειες ,την ευκολία εγκατάστασης καθώς και η απουσία οσμών, είναι το κλειδί για την επιτυχημένη επεξεργασία και διαχείριση των υδαρών προσμίξεων Η οικιστική εξάπλωση κατά συνέπεια και ο πολλαπλασιασμός των σταθμών επεξεργασίας των απόβλητων καθιστούν αναγκαία την χρήση των δεξαμενών μας
Δεξαμενές λυματολάσπης
Η εξάπλωση των πόλεων και ο πολλαπλασιασμός των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων έχει οδηγήσει σε δραματική αύξηση των αστικών απόβλητων . Από Αυτά μπορούμε με βιολογική επεξεργασία να διαχωρίσουμε το νερό και να το διαθέσουμε στο φυσικό περιβάλλον.
Η ανάγκη για την προσωρινή αποθήκευση της λυματολασπης κάνει την δεξαμενή μας ουσιαστικό κρίκο στην αλυσίδα της μεταποίησης, αν λάβουμε υπόψη και την απουσία των οσμών που θα έχουμε είναι η πιο δημοφιλής επαγγελματική και οικονομική λύση για την επεξεργασία των αποβλήτων.
Δεξαμενή διαχείρισης νερού σε τεχνικά έργα
Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί έργων είναι η διαχείριση του νερού ,σε έργα αποστράγγισης ,σε εργοτάξια κατασκευής αυτοκινητόδρομων ,σε διάνοιξη γεωτρήσεων ,σε λιμενικά Έργα για εργασίες βυθοκόρησης. Έχουμε πρόταση και σε αυτές τις περιπτώσεις
Δεξαμενές buffer γεωτρήσεις
Βιομηχανικοί χώροι είναι μεγάλοι καταναλωτές νερού, που είναι αναγκαίο σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
Προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις σε βιομηχανίες σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες

Σε ζήτηση σας σχετικά πιστοποιητικά για οποιοδήποτε αποθηκευμένο μέσο  είναι στην διάθεση σας

UA-46900423-1