Εφαρμογές στην Βιομηχανία

201110201515148190

Η Κ&Π μηχανολογική με την υποστήριξη των εταίρων της, έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις αποθήκευσης υγρών στο βιομηχανικό τομέα
.
Οι δεξαμενές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών χρήσεων, από την παροχή πόσιμου νερού μέχρι και την αποθήκευση επικίνδυνων χημικών
Χαρακτηριστικά
• Η εγκατάσταση τους ,είναι εύκολη και γρήγορη και τοποθετουνται άμεσα με σχεδόν καμία προετοιμασία χώρου.
• Η δεξαμενή μπορεί εύκολα να διπλωθεί, να μεταφερθεί και να μετεγκατασταθεί.
• Σε σύγκριση με χαλύβδινες και πλαστικές δεξαμενές, η εύκαμπτη δεξαμενή προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους όχι μόνο σαν άξια κτήσης άλλα και στη προετοιμασία μεταφοράς και χώρου .

Οι Εύκαμπτες  δεξαμενές μπορούν επίσης  να σωληνωθούν  μεταξύ των και   να δημιουργήσουν τεράστιες ποσότητες αποθήκευσης με  σχετικά μικρό  κόστος. Πρότυπα δεξαμενών  είναι διαθέσιμα για άρδευση και πόσιμο νερό , καύσιμα , ανακυκλωμένα   υγρών αποβλήτων, λάδι διηλεκτρικό, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών και λιπασμάτων.

Δείτε κάποιες εφαρμογές .

images

.
Πόσιμο νερό
Τα υφάσματα που κατασκευάζονται οι δεξαμενές πόσιμου νερού πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό καταλληλότητας. Τα υφάσματα που εμείς χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε τις δεξαμενές ποσίμου φέρουν το πιστοποιητικό KTW( KTW = plastic material and drinking water) το όποιο εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 10/2011 εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των χρηστών

προδιαγραφές υφάσματος  B6300

• Απόνερα (νερό απόπλυσης )tr_sm
είναι λύματα που παράγονται από εγχώριες δραστηριότητες όπως το πλύσιμο ρούχων, πιάτων, κλπ Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν λύματα και χημικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόπλυση
Οι δεξαμενές νερού αυτές κατασκευάζονται από ύφασμα που είναι συμβατό με τους τύπους των χημικών ουσιών που θα περιέχει η δεξαμενή

προδιαγραφές υφάσματος απονερα , τα οργανικά, γαλακτοκομικα απόβλητα, διαλύματα καθαρισμού

• Μαύρο νερό.
Χρησιμοποιείται η ορολογία αυτή, για να περιγράψει τα λύματα που περιέχουν οργανικά αστικά απόβλητα αποχέτευσης . Για την κατασκευή των εύκαμπτων δεξαμενών αποθήκευσης μαύρου νερού το ύφασμα είναι συμβατό για τέτοια έκθεση ,επισης είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην θερμότητα που παράγεται ως αποτέλεσμα της βιοχημικής διάσπασης των λυμάτων. Οι φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσει την δεξαμενή αυτή μέσα σε κατάλληλη λεκάνη συγκράτησης για την αποτροπή ρύπανσης του περιβάλλοντος

προδιαγραφές υφάσματος B6658 εκλυση θερμοτητας

Δεξαμενές για την αποθήκευση χημικών ουσιών
Η Δεξαμενές αποθήκευσης χημικών ουσιών είναι κατασκευασμένες από υφάσματα, φλάντζες και εξαρτήματα κατάλληλα για την έκθεση σε χημικές ουσίες Το ύφασμα που εμείς χρησιμοποιούμε είναι κατάλληλο για τη συγκράτηση της ιλύος, πετρελαϊκά απόβλητα , οξέα μέσου PH, έλαια PCB, ρευστά με 30% χλώριο, υδροξείδιο του αμμωνίου, αιθανόλη και υγρά λιπάσματα
Χάρη στο σχεδιασμό της δεξαμενής το ύφασμα αγκαλιάζει πάντα την επιφάνεια του υγρού έτσι είναι μόνο ελάχιστα τετραγωνικά εκατοστά του υγρού εκτίθενται απευθείας στον αέρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την αποθήκευση χημικών ουσιών γιατί αποτρέπεται η δημιουργία επικινδύνων αναθυμιάσεων προερχόμενες από υδρατμούς συμπύκνωσης.

προδιαγραφές υφάσματος  B6300 μη επιβλαβη χημικά

Σε ζήτηση σας σχετικά πιστοποιητικά για οποιοδήποτε  αποθηκευμένο μέσο  είναι στην διάθεση σας

UA-46900423-1