Εφαρμογές στην Γεωργία

images (1)

Ο γεωργικός τομέας είναι ο ιστορικός εταίρος της εύκαμπτης δεξαμενής.
Η Κ&Π Μηχανολογική προσφέρει για τη γεωργία, την αμπελουργία και την κτηνοτροφία λύσεις αποθήκευσης για πόσιμο νερό, νερό άρδευσης , επεξεργασμένο νερό , απόβλητα οινοποίησης , υγρή κοπριά καθώς και για λιπάσματα αζωτούχων & θειούχων ενώσεων

Ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται σε ένα αγρόκτημα αντιπροσωπεύει μία από τις προκλήσεις που απαντούμε!…

Εφαρμογές

Δεξαμενές για Άρδευση

Η Συλλογή του νερού και η αποθήκευση του απαιτεί προσοχή προκειμένου να πάρουμε νερό άρδευσης αρκετά καθαρό, με λιγότερη σκόνη και ρύπους χωρίς τον σχηματισμό μικροοργανισμών Αυτό είναι δυνατό . με την εύκαμπτη δεξαμενή .Ένα σύστημα δεξαμενισμού με χαμηλό κόστος συντήρησης , εύκολο για την επισκευή, εύκολο στην εγκατάσταση , και βασικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο

Η έλλειψη πίεσης νερού που δεν είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο είναι επίσης ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για να ανταποκριθεί η δεξαμενή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μια αντλία πίεσης έτσι ώστε να στείλει το νερό για τις καλλιέργειες με επαρκή ροή και πίεση.. Χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα, δηλαδή το ύψος του νερού αποθήκευσης, όπως η υψομετρική διαφορά τοποθέτησης στις δεξαμενής (1 m = 0,1 bar ), μπορούν να δημιουργήσουν την απαραίτητη πίεση όπου μέσω της χρήσης των σύγχρονων εξαρτημάτων καταιονισμού , είναι δυνατή η άρδευση του κήπου σας και των δένδρων σας
Η Κ&Π Μηχανολογική σχεδιάζει και διαθέτει στην αγορά εύκαμπτες δεξαμενές για επαγγελματίες και ιδιώτες για αρδεύσεις εξοπλισμένες με βάνες , φίλτρα , αντλίες , κλπ και μάλιστα σε διάταξη που εσείς επιθυμείτε

Προδιαγραφές Υφάσματος γενικης χρησης

Δεξαμενές ζύμωσης

Η Αναερόβια χώνευση των φυτικών καταλοίπων ονομάζεται κομπόστοποιηση .Το κόμποστ είναι πλούσιο σε οργανικά στοιχεία και μέταλλα υπό μορφή πάστας
Το κομπόστ σε υγρή μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανικό λίπασμα για γεωργικές καλλιέργειες με ψεκασμό ή στην παραγωγή υγρών τυποποιημένων λιπασμάτων

images

Η ωρίμανση του κομπόστ απαιτεί αποθήκευση για 6-8 μήνες , κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, οι κλειστές εύκαμπτες δεξαμενές υποδεικνύουν και πάλι την χρησιμότητά τους.   Προδιαγραφές Υφάσματος B6658 εκλυση θερμοτητας Και Β6658/6899

 

 

 

 

 

Δεξαμενή κοπριάς

Η αποθήκευση της κοπριάς, αναπόσπαστη απαιτούμενη διαδικασία διαβίωσης σε αγρόκτημα. Το κόστος της εφαρμογής οποιαδήποτε λύσης σε σχέση με τις προδιαγραφές που απαιτούνται είναι πολύ υψηλό .Εμείς αντιπαρερχόμαστε και προτείνουμε την δεξαμενή μας οπου εκτός από την αδιαμφισβήτητα οικονομική τιμή έχει και ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα, λογω του ότι είναι κλειστή (απουσία αέρος ) δεν αναδύει οσμές .

Προδιαγραφές Υφάσματος   κοπριά αποθήκευσης,, υπολείμματα οινοποίησης, ,

Κοπριά
Η κοπριά είναι ένα κτηνοτροφικό απόβλητο, όπου δεσπόζει το υγρό στοιχείο. Μπορεί επίσης να περιέχει υπολείμματα άχυρο. Παράγεται κυρίως σε κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες .
 Στη Γαλλία, το 2002, τα ζωικά απόβλητα εκτροφής συμπεριλαμβανομένης της υδαρούς κοπριάς ( 275 εκατ. Τόνοι) αντιπροσώπευαν συνολικά, το ήμισυ της συνολικής παραγόμενης ποσότητας όλων των αποβλήτων (570 εκατ. τόνοι) Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνεται από το νερό πλύσης εγκαταστάσεων. 
Μια αγελάδα παράγει έως 25 λίτρα αποβλήτων ημερησίως (μετά το πλύσιμο) , ενώ ένα χοιρίδιο στην μετά-απογαλακτισμό περίοδο παράγει περίπου δύο λίτρα .και ένα πουλερικό 0,3 λίτρα ανά ημέρα. 
Η κοπριά των ζώων περιέχει παράγωγα του αζώτου, φωσφόρου, καλίου, επίσης, ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, καθώς και ιχνοστοιχεία όπως χαλκός, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, σίδηρο, θείο, βόριο, μολυβδαίνιο. 
Η IFIP (International Federation for Information Processing ) θεωρεί ότι κατά μέσο όρο, κατά την εκτροφή και πάχυνση 100 χοίρων παράγονται ετησίως, 7.870 kg αζώτου και 5.496 kg φωσφορικών (P2O5) 2. Ανάλογα με τον τρόπο της αποθήκευσης, ένα μεγάλο μέρος του αζώτου μπορεί να εξατμιστεί στην ατμόσφαιρα ως ενώσεις αμμωνίας και μεθανίου

 

Tank γεωργικών αποβλήτων –Οινοποιεία

 

Τα οινοποιεία καθώς και άλλες γεωργικές δραστηριότητες παράγουν πολλούς τύπους αποβλήτων όπως, κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων, απόβλητα από την επεξεργασία των σταφυλιών για την παράγωγη κρασιού (συμπίεση, την οινοποίηση, απόσυρση)
Η διαχείριση αυτών των αποβλήτων απαιτεί καινοτόμες λύσεις με σκοπό τη ελεγχομένη απόρριψη των εν λόγω ρύπων στο περιβάλλον
Η λύση αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων για την διαχειριση αυτων των αποβλητων είναι και πάλι η εύκαμπτη δεξαμενή x5395e19

Προδιαγραφές Υφάσματος    κοπριά αποθήκευσης,, υπολείμματα οινοποίησης, ,

Δεξαμενή Υγρού λιπάσματος

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι γεωργοί έχουν ανάγκη αποθήκευσης των υγρών λιπασμάτων που χρησιμοποιούν . Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων απαιτεί προσαρμογές και προδιαγραφές συμμόρφωσης ως προς τη σφράγιση για την αποτροπή κίνδυνο ρύπανσης.
Τέτοιες Εύκαμπτες δεξαμενές αποθήκευσης υγρού λιπάσματος τις προσφέρουμε

Προδιαγραφές Υφάσματος B6306 υγρo λπασμa

Δεξαμενή διαχείρισης νερού έργων αποστράγγισης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί έργων είναι η διαχείριση του νερού ,σε έργα αποστράγγισης ,σε εργοτάξια κατασκευής αυτοκινητόδρομων ,σε διάνοιξη γεωτρήσεων ,σε λιμενικά Έργα για εργασίες βυθοκόρησης. Έχουμε πρόταση και σε αυτές τις περιπτώσεις

Προδιαγραφές Υφάσματος γενικης χρησης

Σε ζήτηση σας σχετικά πιστο ποιητικά για οποιοδήποτε αποθηκευμένο μέσο  είναι στην διάθεση σας

UA-46900423-1