ΜΚΟ Εύκαμπτες δεξαμενές σε ανθρωπιστικές αποστολές

Εύκαμπτες δεξαμενές σε ανθρωπιστικές αποστολές
ΟΗΕ , ISAF και UNISEF έχουν χρησιμοποιήσει εδώ και 40 χρόνια εύκαμπτες δεξαμενές σε καταστάσεις ταχείας επέμβασης πληθυσμών που βρίσκονται σε κίνδυνο στα πλαίσια προγραμμάτων προστασίας της υγείας
Παρέχουμε παροχή βοήθειας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στην προσπάθειά τους να βρουν λύσεις για τη διαχείριση και την αποθήκευση του νερού. Η ευκολία μεταφοράς, ο όγκος αποθήκευσης, και το χαμηλό κόστος θα επιτρέψουν στις ΜΚΟ να διανείμουν και να εγκαταστήσουν μια πραγματικά αποτελεσματική και βιώσιμη λύση

nijrab-2
Χωρίς τίτλο

 

 

 

 

 

 

 

uganda_6_0

Champs-de-Mars

 

UA-46900423-1