Σύστημα Αντι-πλημμυρικής προστασίας κτηρίων.

Εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε περίπτωση έντονης νεροποντής μπορούν να προστατευτούν από το σύστημα k&p .

1 2

 

Σε αντίθεση με άλλα αρθρωτά και βάρια συστήματα όπου απαιτούν  ανθρώπινο δυναμικο, το σύστημα Κ&Ρ έ απαιτεί ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό , μικρο χρόνο ανάπτυξης  και είναι πιο οικονομικό.

Το  σύστημα μεμβράνης K&P   χρησιμοποιεί το ίδιο  νερό ως μέρος της λύσης. Το βάρος του νερού πιέζει προς τα κάτω  την βάση παρέχοντας έτσι  την  απαιτουμένη  σταθερότητα  ολόκληρου του συστήματος .  Το ίδιο  το τοίχωμα του συστήματος  (μεμβράνη )αναπτύσσεται όσο η στάθμη του νερού ανεβαίνει και συγκρατείται από  ιμάντες  τάνυσης. Πλάγιες μετατοπίσεις του τοιχώματος από ανισομερή κατανομή πιέσεων ροής  δεν αποφέρουν κατάρρευση  του συστήματος γιατί  το σύστημα  συγκρατείται από τα διαμερίσματα των θόλων  που αυτόαναπτύσσονται με την είσοδο του νερού  .

Το k&p  σύστημα  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μόνιμη εγκατάσταση , ειδικά όταν η  πρόσβαση  είναι απαραίτητη  αποτρέποντας ετσι  την κατασκευή κρηπιδώματος η  αναχωματος  αντιπλημμυρικης προστασιας   .

Σε περίπτωση που το σύστημα είναι ενεργό ( την ώρα της πλημμύρας )  η πρόσβαση των οχημάτων είναι εφικτή λογω του ότι, αμέσως μετά την διέλευση του οχήματος το φράγμα αυτό- αναπτύσσεται και πάλι σε λίγα δευτερόλεπτα

3

Το σύστημα  είναι ένα σύστημα μεμβράνης κατασκευασμένο από PVC υφασμα . Περάν ολοων των αλλων που παρέχει το σύστημα , έχει σχεδιαστεί ετσι ωστε  για να επιτρέπει την εύκολη  αποθήκευση. Τμήμα  10m να  μπορεί να χειριστεί  εύκολα από ένα μόνο άτομο, ενώ  καλύπτει  λιγότερο από 0.5mx 0.5m  αποθηκευτικού  χώρου, ως εκ τούτου 1000m φράγματος   μπορεί  να αποθηκευτεί σε   ένα ρυμουλκούμενο καρούλι .

Το πρώτο στάδιο  είναι η  ανάπτυξη του φράγματος ,  κατά μήκος του σχεδιασμένης  γραμμή άμυνας . Το  Πρότυπο μήκος  είναι 10m, ωστόσο ( μέσω  οχήματος)  ανάπτυξη   μήκος  150m μπορεί να αναπτυχτεί  σε λίγα λεπτά,  μειώνοντας  το χρόνο που απαιτείται για τη συνένωση των τμημάτων.

Σαν δεύτερο στάδιο ορίζεται η ακύρωση με βίδες αφού έχει σταθμιστεί η θέση αγκίστρωσης

Ο  χρόνος για την ανάπτυξη 100 μέτρων φράγματος δεν ξεπέρνα  την  1 ώρα με  4 άτομα

UA-46900423-1