Φουσκωτά Φράγματα Έργων Αποστράγγισης

 

aqua1lg

Το Φουσκωτό Φράγμα , είναι ένα μια φορητη κατασκευή με νερό.Το  προσωρινό φράγμα ειναι σχεδιασμένο για την αποστράγγιση του εργοταξίου σε  κατασκευές προβλητών και λοιπών παράκτιων η παραποτάμιων έργων  καθώς και για  έργα   εκτροπής νερού . Είναι κατασκευασμένο  με υψηλής ποιότητας pvc ύφασμα ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό.

Το σύστημα   παρέχει μια οικονομική, αποτελεσματική και ασφαλής εναλλακτική λύση στις συμβατικές μεθόδους του φράγματος, όπως είναι τα σακιά και η κατασκευή αναχωμάτων

 

 

aqua2lgΤο συστημα αυτο, χρησιμοποιειται  σε περιπτωσεις που ειναι αναγκαια τα  προσωρινα φραγματα  για αποστράγγιση του  νερου  εργοταξίου   παρέχοντας  μια λειτουργική, αξιόπιστη και οικονομικά αποδεκτη λύση.

Απλά τοποθετήστε το φουσκωτό φράγμα  στη θέση του και γεμίστε το με νερό .  Σε λίγα λεπτά, έχει αναπτυχτεί  το φράγμα  επιτρέποντας σε σας να προβείτε σε άντληση και απόρριψη της  παγιδευμένης ποσότητας νερού  εκτός του εργοταξίου εξασφαλίζοντας ετσι την ασφάλεια των προβλεπόμενων εργασιών, η  ακόμη και σε περιπτώσεις που ειναι αναγκαία η εκτροπή του νερού.

Διαθέσιμα μεγέθη κυμαίνονται από 0,3 έως 2,4 μέτρα ύψος  και 3  έως 50 μέτρα μήκος

Τρία τα  βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την λειτουργία  του .

Το πρώτο είναι το ύψος εξάλων ( είναι η περιοχή  του φράγματος  πάνω από το επίπεδο του νερού) . Το min ύψος εξάλων  κατέχει το 25%  του συνολικού ύψους  και ειναι απαιτητό  σε όλες τις εγκαταστάσεις (λογω πιθανών κυματισμών) . Το  ύψος  των εξάλων μπορεί να αυξηθεί έως και 75%

  • Αν εκτεθεί σε υψηλές ταχύτητες  ροής νερου  (1m/sec  ή μεγαλύτερη)
  • Αν εγκατασταθεί σε  ανώμαλα  και όχι επίπεδα εδάφη.

Η υπερβολική κλίση, η σύνθεση του εδάφους, η ορμή του νερού,  μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ικανότητα του.

Το δεύτερο είναι η επιφανειακή τριβή . Αυτό σταθεροποιεί το σύστημα  όταν εκτίθεται μονόπλευρα σε νερό  πλημμύρας . Επιφάνειες όπως οι δρόμοι απο σκυρόδεμα, λιθόστρωτα  έχουν μεγαλύτερη συνιστώσα τριβή επιφανείας. Εμπόδια που εκτίθενται σε μαλακά  εδάφη μπορεί να ειναι αναγκαίο το επιπλέον ύψος των εξάλων.

Το Σύστημα Εσωτερικού Διαφράγματος  είναι η τρίτη συνιστώσα, Αυτη ασφαλίζει στη θέση του όταν το φράγμα εκτεθεί  σε μεγαλύτερες πιέσεις νερού από την μία πλευρά. Το διάφραγμα περιορίζει την αποκόλληση λογω κυλισης.   Το σύστημα διατίθεται με διπλό και μονό-διάφραγμα .  Oι τύποι διατειθενται με ύψος  συστήματος απο 0,3 m. μέχρι τα 2,4  m. Εως  υψος 1,2 m κατασκευάζεται με ένα ενιαίο διάφραγμα. Για  πάνω από  υψος 1,2  το συστήμα διατεθεται   με  διπλό διάφραγμα

 

δδδχχ

Πως λειτουργεί!…

σσσσσσσ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

sssssswss sssssswss

sssssswssΑρχή λειτουργίας του φράγματος

Το σύστημα (φράγμα ) είναι μια   σωληνοειδής διάταξη κατασκευασμένη από  ειδικό PVC επιχρισμένο ύφασμα  που πληρούται με νερό,  το όποιο  αντλείται από τον ίδιο  χώρο αποστράγγισης .

Η σωληνωτή διάταξη εσωτερικά  διαχωρίζεται κατά το διάμηκες από μια η δυο  μεμβράνες δημιουργων τας   αντίστοιχους θαλάμους. Οι θάλαμοι αυτοί, απορροφούν τις τάσεις εφελκυσμού που ασκούνται στα τοιχώματα του φράγματος  ασφαλίζοντας έτσι  πιθανή  κύλιση της σωληνωτής διάταξης  (φράγμα)

Η μεμβράνη  έχει μια πρώτη περιοχή προσάρτησης και μια δεύτερη περιοχή προσάρτησης. Το στοιχείο εφελκυσμού ασφαλίζει μεταξύ, και εκτείνεται από, την πρώτη περιοχή προσάρτησης στην δεύτερη περιοχή προσάρτησης. Η μεμβράνη που ορίζει το θάλαμο    είναι τεντωμένη και το μήκος αυτής  είναι μικρότερο από το ήμισυ  της περιμέτρου της εγκάρσιας διατομής της  σωληνωτής διάταξης , σχηματίζοντας έτσι ένα οβάλ σχήμα .το μήκος και η  περίμετρος  του οβάλ σχήματος   διαμορφώνεται  από την σημείο τομής του  κάθετου  προς τον διαμήκη άξονα αυτού ..

Τρόπος εφαρμογής

Μονάδες φράγματος συναρμολογούνται και συνδέονται μεταξύ τους μέσω ειδικής σύνδεσης,  στην συνέχεια τοποθετούνται στο χώρο απόθεσης και ακυρώνονται στο βυθό, έτσι ώστε να μην παρασυρθούν από  ρεύματα  και κυματισμούς .  Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και ορίσει το πεδίο αποστράγγισης , αντλείται νερό μέσα στη κάθε μονάδα που στην συνέχεια λογω βάρους επικάθεται στο βυθό, ενώ σχηματίζονται  τα έξαλα του φράγματος τα όποια έχουν ύψος από 0,5 m έως και 1,30m. Τέλος, αφού ολοκληρωθούν τα πιο πάνω ξεκινά η διαδικασία αποστράγγισης.

dam1dam2dam3

Τέλος,  για  την κατασκευή του φράγματος  αποστράγγισης  παρέχουμε οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία και οδηγία. Οδηγίες  που εναρμονίζονται πλήρως  με  την  οδηγίες  της σχετικής  κατοχυρωμένης και ελεγχόμενης μεθόδου  πατέντας . Την τεχνική αυτή την έχουν   υιοθετήσει και εφαρμόζουν   από 1997  πολλές  τεχνικές εταιρίες  λιμενικών και παράκτιων έργων στην Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη.

 

UA-46900423-1