Ηπια χημικά

Χωρίς τίτλο2

Δεξαμενές για την αποθήκευση χημικών ουσιών

 

Δεξαμενές που ειναι κατάλληλες για  την αποθήκευση των χημικών ουσιών θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από  υφάσματα, φλάντζες και εξαρτήματα που είναι κατάλληλα για την έκθεση στις χημικές ουσίες που αποθηκεύονται. Το ύφασμα που εμείς χρησιμοποιούμε είναι είναι κατάλληλο για τη συγκράτηση της ιλύος, πετρελαϊκά απόβλητα , οξέα μέσου PH, έλαια  PCB,  ρευστά με 30% χλώριο,  υδροξείδιο του αμμωνίου, αιθανόλη και υγρά λιπάσματα.

 

Χάρη στο σχεδιασμό της δεξαμενής  το ύφασμα  αγκαλιάζει πάντα την επιφάνεια του υγρού  έτσι είναι μόνο ελάχιστα  τετραγωνικά εκατοστά του υγρού εκτίθενται απευθείας στον αέρα.  Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την αποθήκευση χημικών ουσιών γιατί αποτρέπεται η δημιουργία  επικινδύνων αναθυμιάσεων  προερχόμενες από υδρατμούς  συμπύκνωσης.

 

προδιαγραφές τεχν. Υφάσματος

ηπια χημικα

UA-46900423-1