Πόσιμο Νερό

ποσιμο νεροΠόσιμο νερό

Τα υφάσματα που κατασκευάζονται οι δεξαμενές πόσιμου νερού πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό καταλληλότητας. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε τις δεξαμενές ποσίμου φέρουν το πιστοποιητικό KTW( KTW = plastic material and drinking water) ………

Γενικα
Τα υφάσματα που κατασκευάζονται οι δεξαμενές πόσιμου νερού πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό καταλληλότητας. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε τις δεξαμενές ποσίμου φέρουν το πιστοποιητικό KTW( KTW = plastic material and drinking water) το όποιο εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγια EU 10/2011 εξασφαλίζοντας ετσι την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το τεχνικό ύφασμα και ο λοιπός εξοπλισμός είναι πιστοποιημένα από διαπιστευμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς συμμόρφωσης Υγείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Η μέθοδος αποθήκευσης που παρέχει η εύκαμπτη κλειστή δεξαμενή, δεν αλλοιώνει την ποιότητα του αποθηκευμένου νερού ακόμη και σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

citerneSoupleAgriculture1Εφαρμογες
Χρησιμοποιούνται από οικισμούς, ιδιώτες, βιομηχανίες, στρατόπεδα και εγκαταστάσεις προσφύγων, δημόσια έργα, για την αποθήκευση καθαρού πόσιμου νερού σύμφωνα με αυστηρές και πιστοποιημένες προδιαγραφές υγιεινής
Σε απομακρυσμένους οικισμούς που στερούνται δικτύου
Για την δημιουργία αποθέματος πόσιμου νερού σε περίπτωση λειψυδρίας, επισκευής δεξαμενών, προσωρινής αδυναμίας του δικτύου
Σε γωτρήσεις για την ανάκτηση πόσιμου νερού
Πλεονεκτήματα
Παράγονται με ειδικά πιστοποιημένα υφάσματα και ειδική επεξεργασία που εγγυάται την απόλυτη προστασία του νερού που έρχεται σε επαφή με αυτά
Διαθέτουν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις υγιεινής των υλικών που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό προοριζόμενο για χρήση σε ανθρώπους
Διατίθενται με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα και ανθρωποθυρίδες ελέγχου
Δεν χρειάζονται συντήρηση
Πιστοποιήσεις
KTW πιστοποιητικό καταλληλότητας καλύπτοντας τις απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από :
UBA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Γερμανίας)
BGVV (Γερμανικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικής για την Προστασία της Υγείας των Καταναλωτών)
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EU 10/2011 ¨ καταλληλότητα πλαστικών υλικών και αντικείμενων που προορίζονται για υγρά τρόφιμα¨ Κατά την πιστοποίηση εξετάζεται, η μετανάστευση των οργανικών ουσιών από το ύφασμα προς το πόσιμο νερό, η οσμή η γεύση, η καθαρότητα ,το χρώμα ,ο αφρισμός η συγκέντρωση σε χλώριο κ.α
Εξοπλισμός
Δεξαμενές από 350λτ έως 5.000 λίτρα
Πλήρωση: μέσω ανοξείδωτου μαστού σε inox φλάντζα και inox 304 μαστό 1».
Θυρίδα επιθεώρησης, κατασκευασμένη από αραμιδιο (UV προστασία) τοποθετημένη στο πάνω μέρος, με ενσωματωμένο εξαεριστικό 1/2΄΄ προαιρετικά στόμιο β πλήρωσης 3/4’’ με ανοξείδωτη τάπα
Δεξαμενές 10-20-30. 000 λίτρων
Πλήρωση: μέσω ανοξείδωτου μαστού σε inox φλάντζα Φ130 και inox 304 μαστό 2»
Θυρίδα επιθεώρησης, κατασκευασμένη από αραμιδιο (UV προστασία) τοποθετημένη στο πάνω μέρος, με ενσωματωμένο στόμιο υποδοχής αισθητήρα πλήρωσης Εξαέρωση : ανοξείδωτος μαστός με τάπα εξαερισμού σε inox φλάντζα Φ 115.

 

Χωρίς τίτλοss

 

προδιαγραφές τεχνικού υφάσματος /πρότυπα 

κατέβασε έντυπο pdf  

zxxzz

UA-46900423-1