Υγρά Λιπάσματα

Ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται σε ένα  αγρόκτημα αντιπροσωπεύουν μία από τις προκλήσεις που έχουμε απαντήσει .Προσφέρουμε,  λύσεις αποθήκευσης αζώτουχων και  θείουχων  υγρων  λίπασματων  εξοπλισμένες  και έτοιμες  για εγκατάσταση με λεκάνες κατακράτησης

 

agricole-lisier-1-poche-cuve-citerne-reservoir-souple_191Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων οι γεωργοί έχουν ανάγκη αποθήκευσης υγρών λιπασμάτων. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων απαιτεί προσαρμογές και προδιαγραφές συμμόρφωσης ως προς τη σφράγιση για την αποτροπή κίνδυνου ρύπανσης. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρού λιπάσματος  διαθέτουν τα  ανάλογα πιστοποιητικά τεχνικού υφάσμα το

Για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρύπανσης η εταιρια μας προσφέρει μια εντελώς σφραγισμένη δεξαμενη με  μηδενικό κίνδυνο για το περιβάλλον.

agricole-engrais-liquide-3-poche-cuve-citerne-reservoir-souple_51

 

 Προδιαγραφές τεχν Υφάσματος

υγρα λιπασματα

UA-46900423-1