ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΧΙΝΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

Με το όρο ΄΄Συλλέκτης  όμβριων υδάτων΄΄  νοείται κάθε σύστημα που εξασφαλίζει   την συσσώρευση και την  εναπόθεση  του νερού με σκοπό  την επιτόπου  επαναχρησιμοποίηση. Χρησιμοποιείται  για πότισμα  κήπου , για την πόση  ζώων , για άρδευση ,  για οικιακή χρήση και την εσωτερική θέρμανση για τα σπίτια κλπ.  Περάν αυτών το  νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και  ως πόσιμο νερό με κάποια επιπλέον επεξεργασία.

1.       Γενική προσέγγιση

 

 

Πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε λεκάνη απορροής βρόχινου νερού  θα πρέπει να  καθορίσετε  αν η  ποσότητα του νερού που θα συλλέξετε  επαρκεί για την κάλυψη των τοπικών ή ατομικών αναγκών και πάντα με την   προϋπόθεση ότι  υπάρχει αρκετός χώρος συλλογής και αποθήκευσης. Ο σχεδιασμός  τόσο της λεκάνης απορροής (συλλέκτης ) όσο και η δεξαμενής αποθήκευσης βρόχινου νερού είναι άμεσα εξαρτώμενες με την ετήσια βροχόπτωση  της κάθε περιοχής. 

Αυτή εκφράζεται σε mm νερού  και είναι διαφορετική ανά γεωγραφική περιοχή .πχ στην περιοχή της Ηπείρου η ετήσια βροχόπτωση αγγίξει τα 1400 mm που σημαίνει 1400 λτ/ τμ ανά έτος (1mm =1lt/m2 ανά έτος .)

Ενώ στα Δωδεκάνησα η βροχόπτωση είναι περίπου η μισή δηλ. 700  λτ /μ2 το έτος .

Τα τελευταία όμως χρονιά, παρουσιάζονται φαινόμενα πολύ έντονων βροχοπτωσεων, το όποιο σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να συλλέξουμε ποσότητες νερού πολύ περισσότερες από ότι προβλέπονται από το ελλαδικό χάρτη βροχόπτωσης.

Επιγραμματικά αναφέρω ότι πελάτης μας  σε νησί του αργοσαρωνικού το 2013  συνέλεξε από μια λεκάνη απορροής 80 m2 100μ3 νερό σε διάστημα μιας εβδομάδος.!….

 

 

 

 

 

2.       Υπολογισμός συλλογής ποσότητας νερού

Έτσι λοιπόν κάλο θα ήταν να χρησιμοποιήστε τα μηνιαία στοιχεία βροχοπτώσεων  για την περιοχή σας ,εάν είναι διαθέσιμα.

Τα δεδομένα αυτά θα σας βοηθήσουν στο προγραμματισμό της  απαιτουμένης χωρητικότητας  που θα πρέπει να έχει η δεξαμενή αποθήκευσης νερού κατά τη διάρκεια των ξηρών μηνών.

Για να υπολογίσετε  το διαθέσιμο νερό  ανά μήνα , πολλαπλασιάστε την επιφάνεια  του ήλεκτρα ( λεκάνη απορροής) με  την μέση ετήσια βροχόπτωση. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε το ποσό αυτό κατά 80%  το ποσοστό αυτό από το  συνολικό όγκο των  βροχοπτώσεων είναι γενικά  το διαθέσιμο για χρήση και αυτό  λόγω της εξάτμισης και λοιπόν  απωλειών.

Για παράδειγμα, αν διαθέτετε μια λεκάνη απορροής  100 m2 (6m x 8m), σε  περιοχή που έχει  μέση ετήσια βροχόπτωση 800 mm , τότε το ποσό διαθέσιμης ποσότητας  βρόχινου νερού είναι: 800mm x 100m2X 0,8  = 64m3 ανά έτος. 

Συνεπώς η δεξαμενή αποθήκευσης νερού θα πρέπει να είναι χωρητικότητας περίπου 60 m3

 

1.       Τύποι συλλεκτών

3.1    Υπαίθριος  συλλέκτης 

 

 

 

 

Πολύ εύκολος στην κατασκευή , και αρκετά οικονομικός .Αρχικά αφού καθορίσουμε τα όρια συλλέκτη  τοποθετούμε πασσάλους ανά 1 μετρό στην περίμετρο της λεκάνης  και στην συνέχεια εσωτερικά των πασσάλων δένουμε δομικό πλέγμα ύψους 0,50μ δημιουργώντας έτσι την δομή του συλλεκτικά .Στην συνέχεια τοποθετείτε την ειδική επένδυση που σας προμηθεύουμε την όποια την προσαρμόζετε με το τρόπο που θα σας υποδείξουμε στο δομικό πλέγμα καθ υπόδειξη μας επίσης θα τοποθετηθεί και το κάλυμμα της λεκάνης, σκοπός του καλύμματος είναι να επιτρέπει μονό στο βρόχινο νερό να περνά στην λεκάνη και να παρακρατά εκτός αυτού ξένα σώματα όπως έντομα , πούλια , σκόνες κλπ . Η επένδυσης της λεκάνης είναι εξοπλισμένη με στόμιο εξαγωγής νερού στο όποιο συνδέεται ο σωλήνας της εύκαμπτης δεξαμενής .Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σύστημα δυο θαλάμων όπου στο εξωτερικό θάλαμο εισέρχεται  το βρόχινο νερό ενώ μέσω διάτρητων σωλήνων εισέρχεται στο εσωτερικό θάλαμο(πλαστικό πλαίσιο )Στην συνεχεία , όταν ζητηθεί νερό για χρήση , αντλείται μέσω φρεατίου μηχανικά    

 

Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής συλλέκτη  (χωρίς την δεξαμενή ) 18 – 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μετρό επιφάνειας συλλέκτη. 

 

 

3.1   Υπεδάφια συλλογή  και αποθήκευση  βρόχινου νερού

 

  

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μη εμφανή συλλέκτη βρόχινου νερού .

Ο τύπος αυτός συλλέκτη είναι υπεδαφιος και εκτός του ότι  συλλέγει και αποθηκεύει  το νερό και  το επαναχρησιμοποιεί ενώ μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους που δέχονται υψηλό φόρτια πχ υπαίθριους σταθμούς στάθμευσης    

.Ένα σύστημα που εξοικονομεί  νερό εως και  80%!…

 

 

Περιγραφή .

 

 

 

Αφού έχει οριοθετηθεί η περιοχή, με βάση το υπολογισμό που αναφέρθηκε πριν , κανετε  διάνοιξη τάφρου βάθους  2 μέτρων, στην συνέχεια ‘’ντύνεται με ειδική επένδυση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της λεκάνης .

Στην συνέχεια  τοποθετούνται  σειρές ειδικών  πλαστικών τελάρων δημιουργώντας έτσι ένα σταθερό συμπαγές πλαίσιο το όποιο τυλίγεται με ειδική επένδυση .Το πλαίσιο αυτό , φέρει φρεάτιο άντλησης . Ο λόγος ύπαρξης του πλαστικού πλαισίου είναι η ενίσχυση της δεξαμενής με σκοπό να αντέχει στις επικαθίσεις .

 

 

3.1  ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ

Ένα σύστημα απλό , εύκολο στην κατασκευή , αποτελεί μια παραλλαγή του προηγούμενου τύπου με την διαφορά ότι δεν χρησιμοποιούνται πλαστικά πλαίσια που είναι ακριβά . Στο συγκεκριμένο τύπο η διήθηση του νερού γίνεται μέσω ειδικού γεωυφασματος το όποιο δεν επιτρέπει την είσοδο άμμου και κηπευτικού χώματος .Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο για κήπους και υπαίθριους χώρους χαμηλής βλάστησης

 

 

Εκτιμωμένη τιμή ανά τετραγωνικό μετρό επιφανείας 55-70 ευρώ  

Στην εύκαμπτη δεξαμενή αποθηκεύεται το νερό και είναι έτοιμο πλέον για χρήση 

Η εκροή του νερού γίνεται μέσω διάτρητων σωλήνων ,οι όποιοι ενώνονται  Σε ένα κεντρικό αγωγό που οδεύει στην εύκαμπτη δεξαμενή αποθήκευσης 

Περάν αυτών των τύπων συλλεκτών , υπάρχουν και άλλες παραλλαγές και προτάσεις για συλλεκτικές βρόχινου νερού 

Τέλος είμαστε στην διάθεση σας , να συζητήσουμε το πρόβλημα μας και τις απαιτήσεις σας με σκοπό την εύρεση βέλτιστης πρότασης.