χαλυβδινες 1

Οι Χαλύβδινες δεξαμενές αποθήκευσης νερού αποτελούν την ιδανική λύση για σας που επιθυμείτε στιβαρή κατα-σκευή και προπάντων οικονομική για την διαχείριση νερού τόσο για αγροτική άλλα και βιομηχανική χρήση. Κατα-σκευάζονται και συναρμολογούνται από γαλβανισμένο χάλυβα. Αποστέλλονται αποσυναρμολογημένες και συναρ-μολογούνται βάσει των επισυναπτόμενων σχεδίων. Οι δεξαμενές είναι διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και διαμορ-φώσεις για τοποθέτηση σε Εξ. χώρους άλλα και για εσωτερικούς πχ υπόγεια. Η δομή είναι κάθετη η και οριζόντια εκμεταλλευόμενοι καλύτερα το χώρο που διαθέτετε. Όλες οι δεξαμενές φέρουν κατάλληλη εσωτερική επένδυση από PVC η PU τεχνικό ύφασμα (εξαρτάται από το αποθηκευμένο μέσο) και φέρουν όλο τον απαραίτητο υδραυλικό εξοπλισμό. Η συναρμογή είναι απλή και εύκολη και το βασικό… με ένα μόνο εργαλείο !….

χαλυβδινες 3
Empty attachment or post type not equal ‘attachment’
χαλυβδινες 2

Οι Δεξαμενές είναι κατασκευασμένες από υψηλής αντοχής χαλύβδινα φύλλο ποιοτ. DX51D (κατά ΕΝ 10142) με επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια (γαλβάνιζε). Ποιότητα γαλβανισματος από Ζ100(100gr/m2) έως Ζ600 (600 gr Zn/m2). Η δεξαμενή εσωτερικά φέρει επένδυ-ση για να μην έλθει σε επαφή το νερό με την μεταλλική επιφάνεια.                            H επένδυση είναι από ειδικό επιχρισμένο τεχνικό ύφασμα επιχρισμένο pvc και φέρει κατάλληλα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά καταλληλότητας αντοχή σε εφελκυσμό είναι 450kg/5cm2 !…Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να εξοπλιστεί με κάλυμμα μεταλλικής δομής η πλωτό κάλυμμα ( ακολουθει την στάθμη του νερού μέσα στην δεξαμενή )

0-02-05-b5576fa6cb2de74b9ccbb95b0e362dba819a101a565d358148f0fb6de30b795a_full
0-02-05-d7c4116ea5b91d10b753e3674a047c98793737e90d9387f5a2f8c1df2a6a4260_full

 Αγ.Ορος   Δεξαμενή  570 m3 με Θολωτό μεταλλικό κάλυμμα .Μονη Αγ.Παυλου- Σκήτη Αγ. Δημητρίου