Αναδιπλούμενη δεξαμενή

ανοικτες δεξαμενες2
Η δομή της δεξαμενής διπλώνεται προς τα μέσα για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.Η αναδιπλούμενη Δεξαμενή είναι μια φορητή διάταξη αποθήκευσης νερού σχεδιασμένη για την συγκράτηση νερού άρδευσης δυναμικότητας από 5000 έως 50.000 λίτρα σε ενιαία διάταξη για  χρήση στην γεωργία .Είναι ανοικτή στο επάνω μέρος για γρήγορη πλήρωση, ταχεία ανάπτυξη και εύκολη μεταφορά.  Στο κάτω μέρος διαθέτει εύκαμπτη διάταξη ληψης  νερού, οπού μπορεί να δεχθεί εύκολα  οποιαδήποτε τύπο σωλήνωσης έως και 6’’

moreInfo_button

UA-46900423-1